Markörgatan 2, 136 44 Handen

Utbildningar

Utbildningar i Brandfarliga Heta Arbeten, Fallskyddsutbildning, Liftutbildningar i Stockholm, Norrköping, Västerås och Gävle. Brandutbildning och HLR kurs. Boka din utbildning redan idag!!

Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand, vi har utbildning i Stockholm, Västerås, Norrköping, Uppsala och Gävle.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Brandfarliga Heta Arbeten finns i en mängd branscher.

Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några.

De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare / utförare.

Brandskyddsutbildning

Allmänkunskap i brand ger god teoretisk kunskap i att förebygga bränder och deltagarna får även öva sig i att släcka.

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 och i den ligger ett stort ansvar för brandskydd.

Brandsäkerhetstekniker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Brandskyddsansvarig

Utbildningen som är både praktisk och teoretisk vänder sig till den i organisationen som har ansvar för brandskydd och riskhantering samt ansvariga för inköp av företagets brandskydd och brandskyddskontrollanter.

SBA utbildning

Vi kan hjälpa dig så att du kan komma igång på egen hand eller bistå med extra stöd om det behövs.

Systematiskt brandskyddsarbete behöver inte vara svårt.

En tjock dyr SBA-pärm som…..

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

Vi erbjuder fallskyddsutbildning för allt höghöjdsarbete i Stockholm, eller på plats hos er. Vid arbeten på hög höjd där det föreligger fallrisk skall brukaren ha nödvändig kännedom om fallskyddsutrustningen samt känna till de risker arbeten på hög höjd innebär.  Vår instruktörer lär dig att jobba med en stor variation av fallskyddsutrustning, lär dig att lita på den och se dess fulla potential. Välkommen till en lärorik utbildning i fallskydd.

 
liftutbildning

Liftutbildning LLP

Vi erbjuder liftutbildning i Stockholm, eller på plats hos er. 

I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra. Men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts. Nu krävs utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.

HLR vuxen

Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

 

HLR barn

Kursen Barn-HLR är avsedd för alla som är intresserade och för de som jobbar med barn.

Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet.

Första hjälpen

Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

 

Distans (webbkurser)

Gå en webbkurs hos Brandskyddskoncept, på plats, på distans, på kvällen eller på helgen, du bestämmer, på dina villkor.

Samla utbildningar och certifikat hos oss eller varför inte lägga in de på ID06.

Vi erbjuder kurser på flera språk:

  • Svenska,
  • Engelska,
  • Polska,
  • Ryska och
  • Spanska.

Instruktörsutbildning

HLR och Första hjälpen

Vi utbildar instruktörer i Första hjälpen, Vuxen HLR med hjärtstartare och Barn HLR. Vi erbjuder HLR instruktörsutbildning med hög kvalitet i Stockholm. Vi följer HLR-rådets riktlinjer och utbildningsprogram.