Markörgatan 2, 136 44 Handen

Brandsäkerhetstekniker

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker.

Brandsäkerhetstekniker

Ett effektivt brandskydd är ett brandskydd som fungerar när det behövs. Brandskyddskydd måste förvaltas och underhållas. Det kan i vissa fall vara en stor investering som skall fungera under en längre period och lagstiftningen och olika regelverk skall uppfyllas. I utbildningen får man lära sig vilka regler som gäller för att underhålla brandredskap enligt de standarder och anvisningar som gäller för branschen.
Teori varvas med praktiska övningar avseende servicemoment på brandsläckare och brandposter. Att ha utbildade tekniker är även en kvalitetsstämpel och i vissa fall ett krav i upphandlingar av brabndskydd.

När svensk standard 3656 kom 2001 fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. 2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierade.

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en grundläggande utbildning för att erhålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer och är en grundutbildning som omfattar 2 dagar.

  • För att få gå grundkurs ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av att arbeta som brandservicetekniker.
  • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs. 

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra.

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Kursen riktar sig till erfarna servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Den innebär en vidare- och repetitionsutbildning för att erhålla eller upprätthålla godkännande som brandservicetekniker enligt SVEBRAs riktlinjer.

  • För att få gå repetitionskurs ska man ha minst 3 års heltidserfarenhet som brandservicetekniker.
  • Erfarenhetsbevis/intyg från kursdeltagarens arbetsgivare krävs.

Kursen sker digitalt.

Kursen är enbart för företag som är medlemmar i Svebra.

Brandsäkerhetstekniker - grundläggande

Kursen omfattar 2 dagar

Tid: kl 9.00 – 17.00

Plats: Brandskyddskoncept 
Markörgatan 2, 136 44 Handen

Pris: 4900 kr ex moms per deltagare

Brandsäkerhetstekniker - repetition

Kursen omfattar 1 dag

Tid: kl 9.00 -17.00

Plats: Brandskyddskoncept 
Markörgatan 2, 136 44 Handen

Pris: 2690 kr ex moms per deltagare

Önskar ni utbildningen i egna lokaler vänligen kontakta oss på 0727 020 777