Markörgatan 2, 136 44 Handen

Liftutbildning

Liftutbildning med praktisk och teoretisk träning för säkert arbete med mobila plattformar som skylift, saxlift och bomlift.

Liftutbildning enligt LLP

Liftutbildning i Stockholm varje vecka. 
Kurspris från 1400kr.

Vi erbjuder godkänd och kvalitetssäkrad liftutbildning i Stockholm eller på plats hos er.

Liftutbildning med praktisk och teoretisk träning för säkert arbete med mobila platförmer som skylif, saxlift och bomlift.

Vi erbjuder liftutbildning i Stockholm, eller på plats hos er. 

I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra. Men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts. Nu krävs utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.

För dig som
Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt liftar.

Förkunskaper
Deltagaren måste ha fyllt 18 år och ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

liftutbildning
Fallskyddsutbildning

Målsättning efter godkänd kurs ska deltagaren:

  • Olycksstatistik
  • Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
  • Liftutbildningsrådet
  • Stabilitet
  • Konstruktion & uppbyggnad
  • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
  • Säkert handhavande
  • Säkerhetsfunktioner på liften

Kursen innehåller teori och praktik

Kursen kan hållas hos kund.

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Pris 1690kr ex moms per person (instruktörsled utbildning)

Liftutbildning Webbkurs
Pris 1400kr per deltagare

Intresseanmälan Liftutbildning

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar.

Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.