Markörgatan 2, 136 44 Handen

Liftutbildning online

Mobila arbetsplattformar Grund/Rep

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare.

Liftutbildning online / Mobila arbetsplattformar

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Pris 1400.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska 
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Arabiska
liftutbildning

Beskrivning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Vem är kursen för?

Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med liftar, exempelvis Saxlift, Skylift och Bomlift m.m. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Vad säger lagstiftningen?

Den här kursen följer den internationella standarden, översatt till den svenska SS-ISO 18878:2013. Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29).

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens kunskaper.

liftutbildning

Dokumentation – Certifikat

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid.

Förkunskaper

Deltagaren måste ha fyllt 18 år. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Olycksstatistik
 • Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
 • Stabilitet
 • Konstruktion & uppbyggnad
 • Fallskydd
 • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
 • Säkert handhavande
 • Säkerhetsfunktioner på liften
 • Daglig tillsyn

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.