Markörgatan 2, 136 44 Handen

Skotta säkert utbildning

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.

Skotta säkert utbildning

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Projektet drivs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med flertalet försäkringsbolag. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom.

Pris 650.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska 
Skotta säkert utbildning

Beskrivning

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Projektet drivs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med flertalet försäkringsbolag. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom.

Målsättningen med utbildningen är:

 • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
 • Öka säkerheten för allmänheten, så som gångtrafikanter.
 • Öka antalet seriösa aktörer.
 • Minska antalet materialskador på taken.
 • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
Skotta säkert-licens bör vara ett krav som fastighetsägaren ställer när den anlitar företag för takskottning.

Målgrupp

Alla som ska skotta snö från tak eller agera som vakt nere på marken vid takskottning.

Certifikat

Efter godkänd utbildning får deltagaren ett intyg och kan därefter titulera sig Licensierad takskottare.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursbeskrivning

Utbildningen är teoretisk och innehåller de krav som vissa försäkringsbolag ställer på skottare, vakter och fastighetsägare.

Kursinnehåll

 • Säkerhet på tak.
 • Säkerhet på gatan.
 • Metoder – Verktyg – Rutiner.
 • Kunskapsprov – Kompetensbevis.

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms. 

För vetskap, i Skotta säkert ingår inget Fallskydds certifikat, det är en separat kurs.