Markörgatan 2, 136 44 Handen

Brandfarliga heta arbeten Västerås

De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Brandfarliga Heta arbeten kurs i Västerås

Kurspris från 1750kr. För dig som är tillståndsansvarig, brandvakt eller är inom gruppen heta arbetare. Ta ditt certifikat för heta arbeten billigt hos oss i Västerås.

Behöver du/ni Brandfarliga Heta Arbeten kurs i Västerås polska eller ryska, litauiska, serbiska, bosniska eller kroatiska, franska, tyska och engelska? Det går jättebra att ha den hos oss, ring 0727 020 777 eller maila oss på info@brandskyddskoncept.se.

Brandskyddskoncept är auktoriserad arrangör av kursen Brandfarliga Heta Arbeten och håller utbildningen i Västerås, online, samt på flera andra orter

Brandfarliga Heta Arbeten Västerås

Regler om praktisk släckövning efter 30 april 2022
Nu är det återigen obligatoriskt att genomföra den praktiska släckövningen som utförs som tidigare under samma dag .

Behöver du behörighet att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt?
Här hittar du utbildning som ger dig certifikat för detta.
Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.
Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.
Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Delar av kursinnehåll:

 • Ansvar, lagar och regler
 • Organisation
 • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
 • Riskhantering & konsekvenser
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Grupparbeten
 • Praktisk släckövning
 • Certifiering

Förkunskaper

 • Inga övriga förkunskaper krävs.

Brandfarliga Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några. De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare / Utförare. Brandfarliga Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet.

Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Brandfarliga Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare.

Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Digitalt certifikat Nya Heta Arbeten har du alltid ditt certifikat tillgängligt.

När Nya Heta arbeten lanserades i januari 2023 blev det samtidigt möjligt att lagra Brandfarliga Heta Arbeten-certifikatet digitalt för de hetarbetare som gått den utbildningen och genomfört ett digitalt certifieringstest. Det innebär att ditt certifikat är ständigt tillgängligt online för både dig som hetarbetare och beställare. Även registrerad på ID06.

Öppna kurser Brandfarliga Heta Arbeten varje månad kursstart i Västerås, nära till dig som bor i Örebro, Enköping.

Brandfarliga Heta Arbeten Västerås
Kurs: heldag, teori och praktiska övningar.

Lokal:
Björnögården
Björnövägen, 723 48 Västerås

Svenska/engelska språket

Pris: 2500 kr ex. moms / person 

Se våra aktuella kurser och anmäl dig. Företag som har utländsk org. nummer betalar faktura innan kursstarten.

Vill du gå utbildningen på distans så kan du anmäla dig här.

Företagserbjudande

Om ni är en större grupp eller ett större företag så kan vi utbilda er på plats.

I alla Stockholms kommuner som Solna, Lidingö, Täby, Kista, Vallentuna, Sollentuna  och Upplands Väsby kan vi hjälpa med Brandfarliga heta arbeten utbildning.

Företagsanpassade utbildningar har vi i följande städer:
Uppsala, Västerås, Karlstad, Norrköping, Linköping, Jönköping, Örebro, Göteborg, Umeå, Sundsvall, Gävle och Malmö.

Vi kan även erbjuda kvällskurs och helgkurs.

Priser för Brandfarliga heta arbeten, dagtid vardagar: (exkl. moms)

 • 3st            2850kr/st
 • 4-12st      2300kr/st
 • 13-16st    2100kr/st
 • 17-20st    1750kr/st

Mest prisvärda utbildningen i Stockholm.

Framkörningsavgift 400kr ex moms.

Lokal, fika och lunch ingår inte.

Inga ytterligare avgifter tillkommer.

Om ni vill ha utbildning på annat språk så tillkommer en liten extra avgift.

Avbokningsregler
Kostnadsfri avbokning senast 24 timmar innan kursstart. Annars debiteras hela kursavgiften.

Innan utbildningen ladda utbildningsmaterial:

Kurs Brandfarliga heta arbeten Västerås(blankett)

Pris från 1750 kr. Tillståndsansvarig, brandvakt och heta arbetare.
Du får certifikat heta arbeten billigt hos oss.

Här kan du ladda ner viktiga dokument för Brandfarliga Heta Arbeten Västerås:

 

Brandskyddskoncept - din arrangör av utbildningen heta arbeten Västerås

Vad leder utbildningen Brandfarliga heta arbeten till?

Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Vid arbeten med verktyg som kan orsaka en brand så krävs en organisation som förbereder och utför arbetet. Det ska finnas en tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Samtliga personer ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas. Under förberedelserna ska man kontrollera att man uppfyller samtliga säkerhetsregler enligt SBF 506 genom att du fyller i och gör en riskbedömning med Riskbedömnings- och tillståndslistan och sedan kan ett tillstånd utfärdas.

En behörighetsutbildning i brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ger det certifikat som krävs för att få utföra ett brandfarligt hett arbete på tillfällig arbetsplats enligt försäkringsbolagen försäkringsvillkor.

När du utbildar dig i brandfarliga heta arbeten så får du både ett fysiskt plastkort och ett digitalt certifikat som du tar med dig till arbetet. Certifikatet är giltigt i fem år. Se våra arrangörer för att boka en utbildning. (länk till arrangörssidan).

Giltighetstiden är 5 år.

Om Brandfarliga heta arbeten från Svebra

Brandfarliga Arbeten är konceptägare i brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Från och med årsskiftet 2023 gäller en norm (SBF 2022) som ställer krav på alla konceptägare för brandfarliga heta arbeten. Den nya normen är framtagen av SVEBRA, Brandskyddsföreningen, försäkringsbolagen och andra intressenter.

Svebra erhåller en modern och anpassad utbildning för dig som utför arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och inneha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen är framtagen i samarbete med flera branschorganisationer, till exempel med Byggföretag, för att göra utbildningen så anpassad för deltagaren som möjligt.

SVEBRA arbetar aldrig direkt mot slutkund utan använder sig av olika arrangörer.

Vi är auktoriserad arrangör av kursen Brandfarliga Heta Arbeten i Västerås

Vanliga frågor och svar om Heta arbeten kurs i Västerås

Vad är syftet med en kurs om brandfarliga heta arbeten Västerås?

Syftet med brandfarliga heta arbeten Västerås är att öka medvetenheten om riskerna för brand och hur man förebygger dem vid arbete som innebär användning av värme, gnistor eller öppen eld.

Vilka typer av arbeten omfattas vanligtvis av brandfarliga heta arbeten?

Vanligtvis omfattar brandfarliga heta arbeten arbeten som innebär användning av öppen eld, heta verktyg eller andra verktyg som kan generera gnistor eller höga temperaturer. Exempel på sådana arbeten kan vara svetsning, skärning med vinkelslip, lödning, takläggning med brand eller liknande. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och säkerhetsföreskrifterna när man utför sådana arbeten för att undvika brand och andra farliga situationer. Om du har ett arbete som omfattas av ovanstående så är du välkommen att söka kurs heta arbeten Stockholm. För att arbeta med heta arbeten på fast arbetsplats behöver du inget certifikat. Men så fort det rör sig om en så kallad ”tillfällig arbetsplats” så måste du inneha certifikat utfärdat av en konceptägare enligt norm SBF 2022, dvs certifikat för ”brandfarliga heta arbeten”.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas innan man påbörjar brandfarliga heta arbeten?

Innan man påbörjar brandfarliga heta arbeten bör man vidta flera säkerhetsåtgärder, inklusive:

 1. Utföra en riskbedömning för att identifiera potentiella faror och risker.
 2. Säkerställa att det finns brandbekämpningsutrustning nära till hands, såsom brandfiltar, brandsläckare och vattenkällor.
 3. Se till att området där arbetet ska utföras är väl ventilerat för att minska risken för brand eller explosioner.
 4. Kontrollera att det inte finns brandfarliga material i närheten som kan antändas av heta arbeten.
 5. Informera och skylta området för att varna andra personer som kan vara i närheten om att heta arbeten pågår.
 6. Använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, skyddshandskar och flamsäkra kläder.
 7. Ha en brandvakt eller övervakare på plats för att snabbt kunna ingripa om något går fel.
 8. Följ alla tillämpliga lagar, föreskrifter och företagsspecifika riktlinjer för säkerheten vid heta arbeten.

Genom att vidta dessa åtgärder kan man minimera risken för olyckor och skador när man utför brandfarliga heta arbeten.

Vilken typ av utbildning behöver de som utför brandfarliga heta arbeten?

De behöver genomgå en kurs om brandfarliga heta arbeten för att förstå riskerna och säkerhetsåtgärderna. Boka kurs heta arbeten hos oss i Stockholm.

Hur kan man förebygga brand vid heta arbeten?

För att förebygga brand vid heta arbeten är det viktigt att vidta flera åtgärder för att minimera risken för att en brand ska uppstå. Här är några förebyggande åtgärder:

 1. Riskbedömning: Utföra en noggrann riskbedömning innan heta arbeten påbörjas för att identifiera potentiella faror och risker.

 2. Brandbekämpningsutrustning: Se till att det finns lämplig brandbekämpningsutrustning nära till hands, såsom brandsläckare, brandfiltar och vattenkällor.

 3. Ventilation: Säkerställa att området där heta arbeten ska utföras är ordentligt ventilerat för att minska risken för att brand ska uppstå genom att minska koncentrationen av brandfarliga ångor eller gaser.

 4. Brandfarliga material: Se till att det inte finns brandfarliga material i närheten av heta arbeten som kan antändas av gnistor eller höga temperaturer.

 5. Skyddsutrustning: Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, skyddshandskar och flamsäkra kläder, för att minimera risken för skador vid heta arbeten.

 6. Brandvakt: Ha en brandvakt eller övervakare på plats för att snabbt kunna ingripa om något går fel eller om en brand uppstår.

 7. Utbildning och certifiering: Se till att alla som utför heta arbeten har genomgått lämplig utbildning och är certifierade för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Vilka är de vanligaste orsakerna till brand vid heta arbeten?

De vanligaste orsakerna till brand vid heta arbeten inkluderar:

 1. Gnistor eller heta partiklar: Gnistor eller heta partiklar som genereras av verktyg och utrustning vid heta arbeten kan antända brandfarliga material i närheten.

 2. Otillräcklig ventilation: Brister i ventilationen kan leda till ansamling av brandfarliga ångor eller gaser, vilket ökar risken för brand eller explosion.

 3. Oavsiktlig antändning: Felaktig hantering av verktyg eller utrustning, bristande uppmärksamhet eller bristande kunskap om säkerhetsföreskrifter kan leda till oavsiktlig antändning.

 4. Brandfarliga material i närheten: När heta arbeten utförs i närheten av brandfarliga material ökar risken för att dessa material antänds av gnistor eller höga temperaturer.

 5. Brister i riskbedömning och säkerhetsåtgärder: Om inte en noggrann riskbedömning har utförts eller om lämpliga säkerhetsåtgärder inte har vidtagits innan heta arbeten påbörjas, ökar risken för brand.

Vilken typ av brandsläckningsutrustning bör finnas nära arbetsplatsen för heta arbeten?

Brandsläckare, brandfiltar och eventuellt vattenkällor eller andra lämpliga släckningsmedel.

Vad innebär "brandpostering" vid heta arbeten?

Det innebär att en person är utsedd att övervaka arbetet och agera snabbt vid eventuell brand.

Hur bör man hantera gasflaskor vid heta arbeten?

Gasflaskorna bör förvaras säkert och skyddas från värme och direkt exponering för eld.

Vilka personliga skyddsutrustningar är viktiga vid heta arbeten?

Skyddsglasögon, flamsäkra kläder, handskar och eventuellt andningsmasker beroende på arbetets art.

Hur bör man släcka en brand som uppstår vid heta arbeten?

Genom att använda lämplig brandsläckningsutrustning och följa angivna procedurer för att bekämpa branden.

Vilka konsekvenser kan det ha att inte följa säkerhetsföreskrifterna vid heta arbeten?

Risk för brand, personskador, materiella skador och rättsliga konsekvenser som böter eller straff.

Vilka typer av brandfarliga material bör undvikas i närheten av heta arbeten?

Brännbara vätskor, gaser, damm eller andra material som kan antändas av värme eller gnistor.

Vad bör man göra om man upptäcker en brand under heta arbeten?

Larma omgående och evakuera arbetsplatsen enligt angivna procedurer och försök släcka branden om det är säkert att göra det.

Varför är det viktigt att kontrollera arbetsplatsen före och efter heta arbeten?

För att säkerställa att inga bränder har uppstått och för att identifiera eventuella risker eller skador som kan ha uppkommit.

Hur kan man minimera risken för skador vid heta arbeten?

Genom att tillhandahålla adekvat utbildning, använda rätt utrustning och följa säkerhetsföreskrifterna noggrant.

Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra återkommande bränder vid heta arbeten?

Utvärdera och revidera säkerhetsförfaranden, utbilda personalen regelbundet och genomföra noggranna efterincidentanalyser för att identifiera brister och förbättringsområden.

 
 
 
 

Säkerhetsregler

Säkerhetsregel 1 – Riskbedömning och tillstånd

Beställaren ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. För att kunna utföra bedömningen korrekt ska den tillståndsansvarige vara väl insatt och uppdaterad med förutsättningarna som råder vid platsen där arbetet ska ske samt hur det ska utföras.

Om fara för brand föreligger får arbetet endast utföras under förutsättning att den tillståndsansvarige genomfört en fullständig, dokumenterad och ifylld riskbedömning enligt kraven i Bilaga 1. Den tillståndsansvarige ska, tillsammans med den som ska utföra arbetet och brandvakten, på plats bedöma faran för brand och vidta nödvändiga åtgärder för att arbetet ska kunna ske säkert. Vid riskbedömning av byggnadskonstruktioner ska högriskdetaljer särskilt beaktas.

Den tillståndsansvarige utfärdar därefter ett tillstånd för arbetena som undertecknas av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Tillståndet ska ges för så kort tid som möjligt.

Kommentar: Tillståndet bör normalt inte ges för längre tid än en dag eller ett arbetspass. Syftet med att begränsa tiden som ett tillstånd är giltigt är att säkerställa att förhållandena och riskerna på arbetsplatsen inte förändras.

Den tillståndsansvarige ska aktivt hålla sig underrättad och kontrollera att säkerhetsreglerna följs både före, under och efter arbetets genomförande. När arbetet är slutfört ska den tillståndsansvarige göra en kontroll av att säkerheten är återställd och därefter avsluta tillståndet med en underskrift. Detta görs i samband med att efterbevakning är avslutad.

Den tillståndsansvarige får delegera sin arbetsuppgift endast om beställaren skriftligen medgivit detta. Det ska framgå av delegeringen om en vidaredelegering får ske. Tillståndsansvaret ska inte delegeras i flera led än nödvändigt.

Kommentar: Om den som vid arbetets påbörjande utsetts till tillståndsansvarig inte kan närvara vid kontroller under arbetets gång, eller vid avslut, får tillståndsansvaret överlämnas till annan utsedd tillståndsansvarig. Ett sådant överlämnande innefattar gemensam kontroll av arbetsplatsen vid överlämnandet. Överlämnandet bör dokumenteras.

Den tillståndsansvarige får inte själv vara utförare på tillstånd som hen har utfärdat.

Vid akuta jouruppdrag i byggnader, där uppdraget inte kan utföras under ordinarie arbetstid och en tillståndsansvarig inte kan komma på plats i rimlig tid, får utföraren själv agera tillståndsansvarig och ska då gå igenom alla säkerhetsregler för riskbedömning och tillståndsgivning enligt Bilaga 1.

Kommentar: Avsikten är att förhindra att en skada på byggnaden blir större, exempelvis under kvällar, nätter och helger.

heta arbeten

Säkerhetsregel 2 – Personcertifikat

Den som är tillståndsanvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat av en konceptägare enligt SBF 2022. Den som inte regelbundet är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kan undantas från att inneha personcertifikat. Undantaget får inte användas för att sprida tillståndsansvaret till flera personer utan personcertifikat i samma organisation. Med inte regelbundet avses maximalt tre brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats under en 12- månadersperiod.

Kommentar: En bostadsrättsförening eller fåmansföretagare, som inte regelbundet är beställare av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är exempel på när personcertifikat för tillståndsansvarig inte alltid krävs.

Kommentar: Det är lämpligt att i god tid innan arbetet påbörjas säkerställa och avtala om att erforderliga roller finns tillgängliga. Kan beställaren eller utföraren inte säkerställa detta inom sina respektive organisationer kan uppgiften delegeras.

Säkerhetsregel 3 – Brandvakt och efterbevakning

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs, även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand har upphört.

Undantagsvis krävs ingen brandvakt om den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt. När arbetet är slutfört ska arbetsplatsen efterbevakas under minst en timme eller en längre tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

Efterbevakning kan genomföras av annan person, som innehar personcertifikat enligt SBF 2022, än den som utsetts som brandvakt. Annan utsedd person ska vara namngiven vid riskbedömning och tillståndsgivning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Efterbevakning ska alltid utföras, även om bedömningen gjorts att brandvakt inte behövs under arbetet.

Kommentar: Termografering med en värmekamera kan vara ett bra hjälpmedel under och efter arbetet för att upptäcka brandrisker.

Säkerhetsregel 4 – Brandfarlig vara och/eller explosionsfarlig miljö

För arbete i utrymmen som innehåller, eller har innehållit, brandfarlig vara ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för brandfarlig vara inom verksamheten. Om föreståndare för brandfarlig vara saknas ska verksamhetsansvarig kontaktas för tillstånd.

För arbete i utrymmen där det finns risk för explosionsfarlig atmosfär ska arbetstillstånd inhämtas av person som är ansvarig för ATEX-säkerheten innan arbetet påbörjas. Om ansvarig för ATEX-säkerheten saknas ska verksamhetsansvarig kontaktas för tillstånd.

Kommentar: Risk för explosionsfarlig atmosfär (ATEX) kan uppstå i miljöer som innehåller eller har innehållit brännbara ämnen i form av gas, ånga, aerosoler eller damm i vissa koncentrationer i luft.

Säkerhetsregel 5 – Brandsäkra arbetsplatsen

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska:

 • flyttas bort
 • skyddas genom övertäckning med obrännbart material och/eller
 • avskärmas med obrännbart material.

Arbetsplatsen ska städas och vid behov vattnas.

Riskområdets storlek kring arbetsplatsen ska bestämmas i riskbedömningen och tillståndsgivningen.

Kommentar: Utan preventiva åtgärder är lämpligt säkerhetsavstånd till arbetsplatsen minst 10 meter horisontellt och vertikalt. Det horisontella avståndet bör utökas till minst 15 meter om arbetet utförs på en upphöjd yta, såsom plattform eller entresolplan, då gnistor tenderar att färdas längre i dessa situationer. Vidare bör säkerhetsavståndet till arbetsplatsen utökas med hänsyn till materialets brännbarhet, val av arbetsmetod och verktyg (för exempelvis cellplast rekommenderas 20 meter).

Även brännbart arbetsmaterial i direkt anslutning till arbetsplatsen bör hanteras i enlighet med riskbedömningen och tillståndsgivningen.

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran samt vid konstaterad brandfara:

 • skyddas och
 • göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Om värmeledande byggnadsdelar finns inom riskområdet och dessa passerar genom en byggnadsdel ska riskområdet utökas så att även andra sidan av byggnadsdelen ingår i riskområdet och bevakas av brandvakt.

Kommentar: För att undersöka om det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar kan ett förstörande ingrepp i konstruktionen vara nödvändigt. Utföraren och brandvakten kan inte själva besluta om förstörande ingrepp. Den tillståndsansvarige måste först komma överens med beställaren av arbetet innan ett förstörande ingrepp utförs.

Säkerhetsregel 7 – Otätheter

Springor, hål och genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara:

 • tätade och
 • kontrollerade med hänsyn till brandfaran.
heta arbeten stockholm

Säkerhetsregel 8 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning ska verktyg och metoder användas som innebär att materialet inte antänds.

Tätskiktsarbeten
Vid applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 °C. När uppvärmning sker genom förbränning av gas, ska brännare ha helt innesluten låga eller vara tillverkad så att verktyget uppfyller kraven i SBF 2023.

Kommentar: Förekomsten av högriskdetaljer bör särskilt beaktas i riskbedömningen och tillståndsgivningen.

Kommentar: När gasolbrännare används vid applicering av tätskikt bör brännaren vara i konstant rörelse för att förhindra att materialet antänds.

Smältning av snö och is
För att användning av öppen låga ska tillåtas vid smältning av snö och is ska konstruktionen vara av obrännbart material och inte ha några högriskdetaljer. Den tillståndsansvarige ska ha givit tillstånd för detta. Vatten som bildas vid smältning får inte torkas med öppen låga eller brännare enligt SBF 2023.

Säkerhetsregel 9 – Svets- och skärutrustning

Utrustning ska vara felfri och dokumenterad fortlöpande kontroll vara utförd innan arbetet påbörjas.

Vid användning av acetylengas ska gasflaskan vara utrustad med bakslagsskydd.

Svetsbrännare ska vara utrustad med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske ska finnas.

Vid elektrisk svetsning och skärning ska återledare fästas så nära svetsstället som möjligt och särskild kontroll av kablage och återledare ska genomföras.

Kommentar: Återledare kan fästas med skruvtving, fjädrande klämmor eller magneter. Alla kan bli överhettade vid dålig kontakt och behöver regelbunden tillsyn.

Kommentar: Elsvetsmuffar är att betrakta som en svetsmetod.

Kommentar: Exempel på fortlöpande kontroll för svetsutrustning med gas finns hos Svetskommissionen.

Säkerhetsregel 10 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen placeras och hanteras enligt SBF 507 Regler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.
Kommentar: SBF 507 kan i tillämpliga delar även följas för smältning av asfalt vid arbeten på annat än tak och balkonger, till exempel innergårdar och över garage eller terrasser.

Säkerhetsregel 11 – Släckutrustning

Fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats på den tillfälliga arbetsplatsen. 

Säkerhetsregel 12 – Brandskyddssystem

Vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska frånkopplingar av brandskyddssystem undvikas eller begränsas till endast den tillfälliga arbetsplatsen och under så kort tid som möjligt. Innan frånkoppling görs ska godkännande inhämtas av anläggningsskötaren eller ansvarig person. Efter avslutat arbete ska brandskyddssystemet omedelbart återställas och driftsättas.
Vattenbaserade sprinklersystem ska normalt vara i drift och funktionsdugliga under arbetet.

Säkerhetsregel 13 – Larmning

Räddningstjänsten ska kunna larmas inom en minut från att brand upptäcks. Fungerande telefon ska finnas tillgänglig. Den som larmar ska känna till arbetsplatsens larmadress.