Härdplast

Härdplast & allergiframkallande produkter
Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster. Deltagarna kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplast komponenter och medicinska hälsorisker vid härdplast arbete.


Pris 650.00 kr ex moms


Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkänner
 
 
Webbutbildning_härdplast

Beskrivning 

Utbildning i arbete med Härdplast & allergiframkallande produkter


Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster. Deltagarna kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplast komponenter och medicinska hälsorisker vid härdplast arbete.

Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37a-g.


Syfte och mål 

Målet med utbildningen är att ge kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Härdplaster (AFS 2005:18). Ge ökad kännedom om de risker som kan förekomma vid arbete med härdplast komponenter samt hur dessa kan förebyggas. AFS 2005:18 är straffsanktionerad.

 


Målgrupp Kursen vänder sig till dem som hanterar eller leder arbete med härdplaster eller behöver ha kunskaper om härdplaster.


 • Byggbranschen för tätning och lackering
 • El- och elektronikindustrin för kabelisolering
 • Färgindustrin till lacker
 • Gjuteriindustrin till kärnor
 • Grafiska branschen till tryckfärger
 • Motorbranschen till reparationslackering, isolering och rutmontering
 • Frans- och nagelteknikDokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd kurs i Härdplast får deltagarna certifikat.

Från januari 2015 är ett utbildningsintyg giltigt i 5 år.

 

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll

 


 • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
 • Härdplaster och allergiframkallande substanser
 • Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
 • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
 • Klassificering och märkning
 • Toxikologi och kemiska hälsorisker
 • Skyddsåtgärder


OBS.....

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.