Brandsäkra hemmet

BRANDSÄKRA HEMMET inkl

FÖRSTA HJÄLPEN UTBILDNING
17 hem brinner varje dag. Låt det inte bli ditt.


Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans.Målgrupp och syfte


Kursen vänder sig till privata personer som vill ha bättre och större kunskap om förebyggande brand i hemmet, brandförlopp och första hjälpen.Utbildningsmål


Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap i:


 • Förebygga brand i hemmet
 • Bedöma brandrisker och förstå brandförloppet
 • Brandsäkra hemmet
 • Välja rätt brandskyddsutrustning och få kunskap hur den ska användas, placering
 • Placera rätt och tillräkligt med branvarnare
 • Agera på rätt sätt och ge första hjälpen


Kursinnehåll


 • Förebygga brand i hemmet
 • Agera rätt och förstå brandförloppet
 • Brandsläcksutrusning och brandvarnare
 • Första hjälpen
 • L-ABC principen
 • Kontrollera medvetande och andning
 • Skapa fria luftvägar, (heimlich manöver)
 • Placera en person i stabilt sidoläge
 • Larma, prioritering på olycksplats
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Emotionell Första Hjälp
 • Akuta sjukdomstillstånd och olycksfall:
 • Kramper, diabetes, allvarlig allergi - chock, bröstsmärtor, stroke,
 • Brännskador och frätskador,
 • Skallskador, cirkulationsvikt, allvarlig blödning.
 • Praktisk övning , släcka brand i kläder, brand i olja och handbrandsläckare.Tidsåtgång


Utbildningens längd är ca 4 timmar.


Plats

Brandskyddskoncepts lokal.

Öppen kurs tider visas i tabellen.


Pris

990 kr inkl moms/person


 
 
 
 

Tips för att brandsäkra hemmet

Brandvarnare

BRANDVARNARE


Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand! En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring.


Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.


Var ska du montera brandvarnarna?


Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.

Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.

Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.

Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.

Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.

Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.

Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.

Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.

Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.

Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Spisbrand

SPISBRAND


Spisbrand är en av de vanligaste orsakerna till att det börjar brinna i hemmet. För att du ska slippa drabbas av detta finns det några saker som är viktiga att tänka på.


Tänk på:


att rengöra spisfläkten från fett och smuts med jämna mellanrum

att alltid ha ett lock i närheten så att du snabbt kan kväva elden om fettet i grytan, kastrullen eller stekpannan börjar brinna

att alltid ha uppsikt över spis och ugn när du tillagar mat på hög värme.

Om det trots allt skulle börja brinna:


Släck brinnande matfett med ett lock eller en plåt.

Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten.

Dra undan kastrullen och stäng av plattan.

Låt stå en stund så minskar risken att elden tar sig igen.

Om du häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador.

Brandsläckare

BRANDSLÄCKARE

För dig som ska köpa ny släckare finns det olika benämningarna och klasser som du bör känna till för att kunna göra rätt val.


Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard, SS-EN 3-7.


Så väljer du släckmedel:


A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.

B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.

C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.

F-släckmedel står för fettbrandsläckare och är lämplig i storkök där stora mängder matfett och frityrolja hanteras. Släckmedlet består av en kaliumbaserad saltlösning som reagerar med fettet och bildar en tvålliknande hinna. Den minimerar även återantändningsrisken. Utseendemässigt skiljer sig fettbrandsläckaren genom att den har en släcklans istället för en vanlig slang.

Tidigare fanns också E-beteckningen. Den talade om att släckaren kunde användas mot strömförande elanläggningar. Denna beteckning är borttagen och ersatt med information på släckaren. Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i elanläggningar under 1000 V.


Att tänka på:


Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara A och B klassad.

Välj gärna en pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl.

Pulversläckare har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och är relativt lätt att använda även för dig som ovan användare.

Pulversläckaren är relativt underhållsfri.

Skumsläckare kräver regelbunden omladdning

För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.

Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.


BRANDFILT


En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått.


Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 x 180 cm. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den.


Kväv branden med brandfilten

När du använder brandfilten rätt så kväver den elden. Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.


Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, styk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen. 

FÖREBYGG BRAND I HEMMET


Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker.


Här hittar du tips på vad du kan göra för att förebygga att en brand uppstår i just din bostad. Det är alltid lättare att förebygga än att släcka en brand.


Så gör du ditt hem säkrare:


 • Ha fungerande brandvarnare.
 • Ha en handbrandsläckare i bostaden.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Gör en utrymningsplan. Är huset mer än en våning högt bör du ha en stege att fälla ut för att ta dig ut från övervåningen.
 • Har du eldstad som kamin, kakelugn eller öppen spis i hemmet. Se till att skorstenen är sotad. Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor och elda inte med mer bränsle än vad eldstaden är godkänd för.
 • Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.
 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren, brödrosten och andra elektriska apparater i köket när du inte använder dem. Installera gärna en timer.
 • Se till att glödlamporna har rätt wattantal och att inga skarvsladdar kommer i kläm.
 • Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt lösa.
 • Torka inte handdukar eller annat brännbart material på elelement.
 • Släck levande ljus när du lämnar rummet.
 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en elektriker för felsökning.
 • Dra ur el- och antennsladd till tv:n vid åskväder.
 • Ställ tv:n fritt och luftigt.
 • Har du en äldre tv som det går att placera föremål på? Ta bort duk, stearinljus eller annat på tv:n som kan orsaka brand.
 • Rengör köksfläkten med jämna mellanrum.
 • Kom ihåg att dammsuga bakom kylskåp och/eller frysbox.
 • Håll ljusstakar fria från gardiner och annat tyg och se till att de har icke-brännbara dekorationer.