SBA aXess

Digitala Sba aXess - Webb baserat Systematiska brandskyddsarbeten Online

Digitala verktyget SBA aXess är ett webb-baserat online Systematiska brandskyddsarbeten verktyg där du kan sköta allt via enkla knapptryckningar och menyval. Glöm alla pärmar och checklistor. 

SBA_aXess

SBA aXess

SBA Axess ger full kontroll på ert brandskydd


Status på din brandsäkerhet hålls alltid uppdaterat med SBA Axess. Systemet, som passar alla storlekar och typer av verksamheter, har kontroll över allt när det gäller ert brandskyddsarbete.


SBA-Axess är ett digitalt system där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde.

Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.

SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.  
SBA_digital

Effektivare brandskyddsarbete online


SBA Axess fungerar på de vanligaste plattformarna och webbläsarna. Logga in och du får snabbt överblick över kontroller, dokumentation, statistik och aktiviteter.


I systemet kan användaren genomföra kontroller av brandskyddsarbetet med eller utan ritning. På ett enkelt sätt genomförs kontrollerna med hjälp av mobila plattformar, t ex en surfplatta. Det går även att skriva ut kontrollen i pappersformat om så önskas. Kontrollanten får information om vilka kontrollmoment som ska genomföras under kontrollen.
Gemensam och unik dokumentation


I systemet finns all dokumentation som behövs för ett korrekt systematiskt brandskyddsarbete. En gemensam dokumentation för hela verksamheten med anpassning för platsernas unika egenskaper.


I SBA Axess finns all dokumentation som behövs för ett SBA. Det finns färdiga mallar som kan användas, eller så kan man ladda upp egna dokument. T ex policy, gränsdragningslista, brandskyddsregler, handlingsplan vid brand, rutiner vid brand m m. Byggnads- och verksamhetsbeskrivningen samt den skriftliga redogörelsen fylls i automatiskt av systemet.


Webbaserad_SBA
SBA_aXess_brandskyddskoncept

Statistik och rapporter


I systemet visas fullständig statistik över avvikelser, status på kontrollobjekt, risker, incidenter eller tillbud och rapporter på alla kontroller och inventeringar som utförts. Det går även att få live-rapporter med aktuell status på er brandsäkerhet.


I systemet får man fullständig statistik där man ser avvikelser, status på kontrollobjekt, risker, incidenter eller tillbud. Det går att skriva ut en sammanställningsrapport som ger en live-status för det område man väljer att rapporten ska hantera. Där ser man en sammanställning över allt som har hänt i det systematiska brandskyddsarbetet, allt från kontroller, risk-inventeringar, senaste uppdatering av dokumentationen m m.


Fullständig riskhantering


Riskinventering, riskanalyser, åtgärder och uppföljning – allt hanteras i SBA Axess. Riskerna placeras på ritning och allt sammanställs i en snygg riskmatris där man kan sortera på typ av risk, riskklass och valt område.


Systemet har fullständig riskhantering, med riskinventering, riskanalyser och åtgärder och uppföljning. Riskerna placeras på ritning och allt sammanställs i en snygg riskmatris där man kan sortera på typ av risk, riskklass, valt område; t ex hela företagets risker, en specifik plats risker eller ett kontrollområdes risker. Detta är även baserat på den behörighet användaren har.
Riskhantering_SBA
Sba_axess_brandskyddskoncept

Planering för hela verksamheten


Planera olika aktiviteter i kalendern, t ex en återkommande kontroll över er brandskydd på olika platser. Varje plats har en egen kalender där all info om kommande event finns.


Ansvarig för verksamheten kan planera olika aktivi-teter i kalendern, till exempel att en brandskydds-kontroll återkommande ska genomföras på alla olika platser. Varje plats har en egen kalender där all info om kommande event finns. Smart ritningshantering

När ändringar görs och ansvarig godkänner uppdateras alla ritningar direkt. Det blir inga onödiga kostnader för att uppdatera alla ritningar enskilt. Ritningarna har versionshantering och samtliga sparas i SBA Axess.


Genomförs ändringar på ritningar, t ex om ett kontrollobjekt flyttas, så uppdateras samtliga ritningar direkt. Ansvarig godkänner detta och sedan slår det igenom på samtliga ritningar. Detta innebär att det inte blir några onödiga kostnader för att uppdatera alla ritningar enskilt.


Smart_ritning_SBA_axess

Vi vill veta mer om SBA aXess

 
 
 
 
 

Om LSO lagen


Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.


För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.


Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga.


Digitala Sba aXess - Webb baserat SBA OnlineDigitala verktyget SBA aXess är ett webb-baserat online Systematiska brandskyddsarbeten verktyg där du kan sköta allt via enkla knapptryckningar och menyval. Glöm alla pärmar och checklistor.