LEVERANS & KÖPVILLKOR

LEVERANS & KÖPVILLKOR


Köpinformation


Alla priser är inklusive moms. Nordic Group Concept AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten. Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.


Betalsätt

• Stripe och möjlighet att betala med bankkort - Visa, Mastercard m.m


• Faktura - Vi erbjuder fakturering till  företag, med betalningsvillkor 30 dagar. Om ni vill betala mot faktura så behöver ta kontakt med oss.


Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 12 % + gällande referensränta.


Fraktalternativ


Fraktkostnaden är baserad på flera parametrar, bland annat ditt önskade leveranssätt, samt produktens vikt och volym. Den totala fraktkostnaden blir automatiskt uträknad och presenteras innan du slutför din beställning.


• Postpaket - Beställningar som väger mindre än 20 kg kan beställas med leveranssätt Postpaket. När din beställning har anlänt till ditt utlämningsställe skickas en avi hem till dig alternativt ett SMS till din mobiltelefon.


• Frifrakt på alla hjärtstartare och varor med värde som överstiger 10.000 kr


Ej uthämtade eller mottagna försändelser


Kunden ansvarar för att vid beställningen ange en giltig och korrekt leveransadress. Om försändelsen returneras till Nordic Group Concept AB på grund av felaktig adress eller ej uthämtad försändelse debiteras en retur- och expeditionsavgift för att täcka våra kostnader. Ej uthämtad försändelse som skickats som varubrev, postförskott och/eller postpaket debiteras 180 kr. Kunden meddelas i sådant fall via e-post.


Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods

Om de beställda varorna levereras med företagspaket eller postpaket ska man som mottagare kontrollera godset vid ankomst/uthämtning och notera eventuella transportskador innan mottaget gods kvitteras. Detta för att kunna reklamera eventuell transportskada.


Gör följande:

• Syna av emballaget och notera eventuell skada och/eller emballageskada på fraktsedeln/handskannern

• Räkna antalet kolli och notera eventuell förlust på fraktsedeln/handskannern


Dolda skador ska anmälas inom fem dagar. Kontakta därefter Nordic Group Concept AB för vidare hantering och kontakt med transportföretaget.


Avbeställning av produkt

Så länge produkten ej har hunnit paketeras går det bra att avbeställa dina varor. Om du vill avbeställa en icke förbetald order gör du det lättast direkt på vår kundtjänst på telefon 0703335609.


Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas.


Ångerrätt


Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut.


Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig.


För företag debiteras 10% av beställt belopp på returnerade produkter.


Köparen står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med kundtjänst innan du skickar tillbaka varor.


Vid åberopande av ångerrätt:

• Meddela Nordic Group Concept AB kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.


• Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget, snarast och senast inom 30 dagar efter att du meddelat oss om att du att avtalet frånträds.


• Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen.


Nordic Group Concept AB förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett.  Nordic Group Concept AB löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.
Personuppgifter/GDPR


I samband med din beställning av produkter, utbildning eller nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.


 • All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Personuppgiftsansvarig är Nordic Group Concept AB.
 • Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsida, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats, affärssystem) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.


 


Information vi sparar kan innefatta:


 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.
 • Information om varor/tjänster/utbildning du köpt eller fått offert på.


Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert/liknande.


Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.


Ändamålet med Nordic group Concept AB behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att


 • Kunna fullgöra köp av produkt, utbildning eller tjänst från Nordic group Concept AB


 • Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Nordic group Concept AB kanaler.b


Vem/vilka delar vi dina uppgifter med?


 • Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.


För att ditt köp ska kunna genomföras rent administrativt har vi ett antal tredjepartsleverantörer/bolag som vi samarbetar med för att göra ditt köp möjligt.

Dessa listas här nedan.


 • Tredjepart

Dina varor kan ibland levereras direkt från leverantör varför dessa då behöver dina kontaktuppgifter

För certifikat från vissa utbildningar lämnas dina uppgifter till Brandskyddsföreningen eller ID06.


Nordic Group Concept AB kan komma att överföra dina personuppgifter (mail eller mobilnummer) till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Nordic Group Concept AB räkning i samband med att de utför en tjänst för Nordic Group Concept AB, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.


 • Betallösningar

Beroende på hur du väljer att betala för ditt köp hos oss så samarbetar vi med flera olika betallösningar som behöver samla vissa uppgifter för att kunna mottaga din betalning.

Våra betalalternativ är fakturor, kortbetalningar .


 • Fraktbolag

För att vi ska kunna leverera din vara till dig snabbt, effektivt och säkert behöver vi ge dina adressuppgifter samt telefonnummer till vår externa distributör. Vi använder oss av flera fraktbolag för våra leveranser.


Allmänt om personuppgiftsbehandlingen


All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

När det gäller alla dessa uppgifter har du som kund när som helst rätt att kräva att uppgifterna raderas. Med undantag för de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen.Hur länge sparar vi dina personuppgifter?Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.


Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. Se aktuell policy på vår webbplats www.brandskyddskoncept.se under köpvillkor.


Kontakta oss


Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att begära tillgång till dem, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig.


Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta vår ansvariga person för personuppgifter:


Nordic Group Concept AB

Elvis Divalic

Markörgatan 2

13644 Handen


Produktgaranti


Nordic Group Concept AB lämnar 1 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Normalt gäller respektive tillverkares garanti, Nordic Group Concept AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. På begagnade varor och demo-produkter lämnas 6 månaders garanti. Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt om produkten ej skadats av handhavandefel.


Om du vill returnera en trasig produkt, kontakta oss via mail eller telefon för utförlig returinformation. Nordic Group Concept AB står för din returfrakt genom att skicka ut en fraktsedel. Nordic Group Concept AB ersätter inte fraktkostnader som uppstår om man inte använder sig av detta fraktalternativ.


Reklamation


För att kunna reklamera en produkt måste du uppvisa/bifoga kvitto eller följesedel.

Visar det sig att skadan är ett handhavandefel eller om produkten är felfri debiteras kunden från 500 kr för testarbetet. Nordic Group Concept AB ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av en defekt vara. Vid eventuell tvist följer Nordic Group Concept AB Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.


Force Majeure


I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Nordic Group Concept AB sida, som gör att Nordic Group Concept AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Nordic Group Concept AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.