Markörgatan 2, 136 44 Handen

Vibrationer

AFS 2005:15, §11: Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får utbildning rörande dessa risker.

Vibrationer utbildning

Vibrationer på arbetsplatsen kanske inte verkar farliga vid första anblicken. De kan dock orsaka allvarliga kärl- och nervskador, vilket också resulterat i att det i Sverige finns lagkrav på förebyggande arbete. En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att kartlägga var det föreligger risk – för en enskild person eller vid en speciell maskin.

AFS 2005:15, §11: Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får utbildning rörande dessa risker.

Pris 650.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska 

Beskrivning

Målgrupp
Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av vibrationer och många känner inte till riskerna.

Syfte
Vibrationer på arbetsplatsen kanske inte verkar farliga vid första anblicken. De kan dock orsaka allvarliga kärl- och nervskador, vilket också resulterat i att det i Sverige finns lagkrav på förebyggande arbete. En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att kartlägga var det föreligger risk – för en enskild person eller vid en speciell maskin.

AFS 2005:15, §11: Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får utbildning rörande dessa risker.

Kursinnehåll

 • Belysa och öka medvetenheten kring riskerna med vibrationer
 • Vibrationer AFS 2005:15
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Medicinska kontroller AFS 2005:6
 • Belastningsergonomi AFS 2012:2
 • Efterlevnad av lagkrav
 • Undersökning, Riskbedömning, Uppföljning & kontroll
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Öka medvetenheten kring riskerna med vibrationer.
 • Tips och vägledning

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms. 

vibrationer

Hand och arm

Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i arbete med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen, till exempel mejselhackor, slipmaskiner, borrmaskiner, skruv- och mutterdragare. Domningar, nedsatt känsel i händerna och smärttillstånd i armar och axlar är övergående besvär av hand- och armvibrationer.

Ett tidigt symtom på bestående skada är ökad köldkänslighet som sedan kan utvecklas till ”vita fingrar” – skador på blodkärlen. Symtomen blir tydliga vid nedkylning, ofta i samband med fukt. Hand- och armvibrationer kan även ge bestående skador på leder och nerver. Nervskador kan yttra sig som domningar och stickningar och även nedsatt känsel och ökad fumlighet.

Helkropp

Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter eller står på ett vibrerande underlag. De uppstår till exempel i truckar, skogs- och entreprenadmaskiner, traktorer, grävmaskiner, bussar och lastbilar. Vibrationerna kan också överföras till människan via olika byggnadsdelar, till exempel i verksamheter med tunga vibrerande maskiner.

Trötthet och nedsatt prestationsförmåga är exempel på övergående besvär från helkroppsvibrationer. Vid mycket låga frekvenser kan helkroppsvibrationer ge upphov till åksjuke liknande symtom. Besvär i rygg, skuldror och nacke är exempel på bestående skador av helkroppsvibrationer.

Förebygga

För att förebygga skador är det viktigt att planera så att arbetstagaren exponeras för så lite vibrationer som möjligt. Arbetsteknik, arbetstakt och arbetsställning har stor betydelse för hur vibrationer överförs från maskinen till användaren. Att lägga in pauser och växla mellan olika arbetsmoment kan därför minska risken för skador betydligt. För handhållna maskiner finns rekommendationer för hur många minuter i sträck de får användas. Det är också viktigt att använda så lågvibrerande utrustning som möjligt.

Det är även viktigt med information och utbildning om riskerna med vibrationer, arbetstekniker, rutiner med mera för att riskerna ska minska.