Markörgatan 2, 136 44 Handen

Trycksatta anordningar

Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Trycksatta anordningar utbildning

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar.
För vem passar utbildningen?
Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Pris 1800.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska 

Beskrivning

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher.
Exempel på anordningar är:

 • Luftbehållare på tryckluftskompressorer
 • Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
 • Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer.
 • Centralgassystem.
 • Kokgrytor.
 • Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda kondenserade gaser.
 • Cisterner för lagring av flytande fluider.
 • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem.
  Kylmaskiner.
 • Gasflaska, bärbar brandsläckare eller flaska för andningsapparatur.

Kursinnehåll

 • Översikt av gällande regelverk
 • Lagar, föreskrifter, förordningar & direktiv
 • Villkor för trycksättning
 • Kontrollklass
 • Första kontroll
 • Återkommande kontroll
 • Riskbedömning och åtgärdsprogram
 • Dagliga rutiner, säkert arbete
 • Nyinvesteringar och projekt
 • Reparation och ombyggnad
 • Teoriprov

Certifikat

Certifikatets giltighetstid: fem år

Vad säger lagen?

De nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3, kompletterad med föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) samt systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), och Arbetsmiljölagen kap 3, 8 §, ersätter följande föreskrifter som då upphävs:
Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1,
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3,
Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:2, Gasflaskor AFS 2001:4.

Vidare tillkommer följande ändringsföreskrifter:
AFS 2017:4 Ändring i föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), AFS 2017:5 Ändring i föreskrifter om Gaser (AFS 1997:7).

trycksatta anordningar

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.