Markörgatan 2, 136 44 Handen

Truckutbildning

Vi erbjuder truckutbildning för privatpersoner och företag. Webbutbildningen vänder sig till dig som använder truck i ditt arbete. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter.

Truckutbildning

Truckutbildningar, truckkort

Vi erbjuder truckutbildning för privatpersoner och företag.
Webbutbildningen vänder sig till dig som använder truck i ditt arbete. Kursen ger grundläggande kunskaper färdigheter.
Vårt kursmaterial är godkänt av arbetsmarknadens parter enligt TLP10.

Pris 1800.00 kr

Språk:

 • Svenska
truckutbildning

Beskrivning av truckutbildning

Truckutbildning, truckkort

Vi erbjuder truckutbildning för privatpersoner och företag.
Utbildningen vänder sig till dig som använder truck i ditt arbete. Kursen ger grundläggande kunskaper färdigheter.
Vårt kursmaterial är godkänt av arbetsmarknadens parter enligt TLP10.

Behörighet: A1-A4 och B1-B6.

Kursinnehåll truckutbildning

 • Lagar regler och riktlinjer
 • Truck typer
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt
 • Dagligtillsyn
 • Material och godshantering
 • Ergonomi
 • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
 • Hantering farligt gods
 • Prover
Intyg: Efter godkänt slutprov skickar vi utbildningsbevis /plastkortet via Posten samt så kan elektroniskt utbildningsbevis laddas ner när du är klar.

Ur föreskriften Användning av truckar

Kunskaper och tillstånd
18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet skall utfärdas av arbetsgivaren.

Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Vad säger arbetsmiljöverket

AFS 2006:05. föreskriften innebär i korthet:
”Truckanvändningen ska undersökas och riskbedömas systematiskt. Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredsställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Arbetsgivarens skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara dokumenterade.”

Hur länge är utbildningsbevis för truck giltiga?

dag finns det ingen giltighetstid för utbildningsbevis för truck, det finns dock en rekommendation i AFS 2006:5 18§. som säger att Repetitions och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

Utifrån detta är vår rekommendation att man repeterar sin kunskap var femte år, samma krav som finns på liftutbildningen, detta då truckar är involverad i många olyckor.

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.