Markörgatan 2, 136 44 Handen

Ställningsutbildning

Här kan du göra “Allmän ställningsutbildning upp till 9m” som E-learning. Precis som en traditionell kurs bygger utbildningen på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrift och standard.

Ställningsutbildning

Arbete på ställningar

Här kan du göra “Allmän ställningsutbildning upp till 9m.” som E-learning. Precis som en traditionell kurs bygger utbildningen på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrift och standard. Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Pris 1400.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Arabiska

Beskrivning

Ställningsutbildning 2 till 9 meter

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Kursinnehåll

 • Regler för ställningar
 • Föreskrifter
 • Olika typer och fabrikat av ställningar
 • Skydd mot fall
 • Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial
 • Förankring
 • Monteringsanvisningar
 • Lastklasser
 • Ergonomi
 • Teoriprov

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla som bygger ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter och andra berörda chefer, arbetsledare och lagbasar som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Dokumentation – Certifikat

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
(3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms. 

ställningsutbildning