Markörgatan 2, 136 44 Handen

PCB sanering

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material.

PCB sanering utbildning

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material. För utbildningen finns riktlinjer för innehåll och omfattning som Riv & Saneringsentreprenörerna, Svenska Fogbranschens Riksförbund, Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening, Naturvårdsverket samt miljöförvaltningarna tillsammans har enats om.

Pris 1100.00kr

Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska
 • Polska

För vem?

Utbildning är ett stöd och ger kunskap för Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, Konsulter, Miljöinventerade, Entreprenörer, Arbetsledare, Sanerare, Provtagare som behöver grundkunskaperna gällande dokumentation, ekonomi och ansvar. Det är nödvändig kunskap att veta var du kan hitta PCB för att inte begå miljöbrott vid rivningar renoveringar eller fönsterbyten.

Certifikat

Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg om genomförd kurs.

Kursinnehåll

 • Vad är PCB?
 • Medicinska aspekter
 • Lagar, föreskrifter & förordningar
 • Arbetsmiljö
 • Risker, spridning & Skyddsåtgärder
 • Provtagningsteknik & Inventering
 • Dokumentation & Myndighetskontakt
 • Personlig skyddsutrustning & maskiner
 • Saneringsmetoder in- och utvändig sanering
 • Avfallshantering
 • Nerladdningsbara dokument & hjälpmedel m.m.

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.