Markörgatan 2, 136 44 Handen

Grundläggande miljö och ISO 14001

Genom denna utbildning får deltagaren grundläggande kunskaper för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men också för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan.

Grundläggande miljö och ISO 14001 utbildning

Grundläggande utbildning inom miljö i enlighet med ISO 14001:2015
G
enom denna utbildning får deltagaren grundläggande kunskaper för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men också för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan.
Utbildningen ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera Miljöledningssystem i er verksamhet.

Vem vänder sig webbutbildningen till?
Oavsett om du är privatperson, medarbetare, chef eller har en annan roll som på något sätt påverkar miljön så passar denna utbildning dig.

Förkunskaper
Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.

Pris 850kr ex moms.

Språk tillgängliga:

  • Svenska

Beskrivning

Många företag som vill stärka sitt varumärke väljer att certifiera sig enligt en standard:

ISO 14001:2015, Deltagaren kommer att ha motsvarande de kunskaper som krävs för en medarbetare i ett företag med ledningssystem enligt ISO 14001.

Miljödiplomera er verksamhet enligt Svensk Miljöbas krävs t.ex. att alla medarbetare går en grundläggande miljöutbildning.

EMAS står för “Eco Management and Audit Scheme” och är EU:s frivilliga miljörevisionsordning som baseras på ISO 14001-standarden men har hårdare krav på lag- och kravefterlevnad.

Kursinnehåll

  • Klimatförändringar och dess effekter.
  • Resursförbrukning, resursanvändning och cirkulär ekonomi.
  • Avfall, Miljögifter och kemiska ämnen.
  • FN:s globala hållbarhetsmål och nyttan med miljöarbete.
  • Företagets miljöpolicy, miljömål, miljörutiner och krav
  • Grundläggande lagstiftning.
  • Miljöledning samt ISO 14001.

Certifikat

Efter genomgången kurs och prov utfärdas utbildningsbevis från oss som styrker din kompetens.

iso 14001

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.