Markörgatan 2, 136 44 Handen

Fallskyddsutbildning online

Fallskyddsutbildning, räddning & evakuering

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder

Fallskyddsutbildning online

Denna kurs riktar sig till alla som utför arbete på höga höjder, såsom tak eller andra förhöjda platser. Det är även viktigt för arbetsledare och chefer med övergripande ansvar för arbetsmiljön för dem som arbetar på höjder att ha kunskaper om fallskydd, evakuering från höga platser och räddning av nödställda.

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Fallskyddsutbildning

Pris 1100.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska 
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Arabiska
Fallskyddsutbildning

Beskrivning

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vem är kursen för?

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken och därutöver utökade kunskaper i evakuering från höjd och räddning av en nödställd.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Fallskyddsutbildning

Dokumentation – Certifikat

Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Fallskyddssystem
 • Produktkategorier
 • Förankring
 • Ergonomi
 • Skötsel
 • Daglig tillsyn
 • Riskanalys och räddningsplan
 • Evakuering och räddning
 • Teoriprov

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295 kr ex. moms.