Markörgatan 2, 136 44 Handen

Buller

Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Buller utbildning

Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Pris 650.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska 
 • Engelska
 • Polska

Målgrupp

Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av buller och många känner inte till riskerna.

Mål med utbildningen

Att du som deltagare ska få god inblick i buller reglerna och förstå hur de tillämpas.

Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Riskerna med att utsättas för buller
 • Buller AFS 2005:16.
 • Åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna.
 • Insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna.
 • Riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker.
 • Skyddsutrustning
 • Upptäcka och rapportera tecken på hörselskador.
 • Rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa.
 • Bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.
 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Kunskapsprov

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.