Markörgatan 2, 136 44 Handen

Brandutbildning online

Med webbutbildning brandsäkerhet kan hela personalstyrkan snabbt och enkelt förbättra och komplettera sina brandskyddskunskaper. De anställda kan gå kursen när de vill och då de har möjlighet. Hemma, på jobbet eller på resande fot, 365 dagar om året.

Brandskyddsutbildning

Med webbutbildning brandsäkerhet kan hela personalstyrkan snabbt och enkelt förbättra och komplettera sina brandskyddskunskaper. De anställda kan gå kursen när de vill och då de har möjlighet. Hemma, på jobbet eller på resande fot, 365 dagar om året.

Webbutbildning skräddarsys efter beställarens verksamhet. Företaget får webbaccess till ett kursbibliotek. En kontrollpanel ger er utbildningsansvarige sammanställningar av kunskapsnivåer och genomförda kurser och tester.

Kursen ger grundläggande kundskaper.

Kursbevis
Efter genomförd kurs erhåller alla deltagare ett kursintyg.

Vad är e-learning?

E-learning är en interaktiv utbildning via datorn. Den innehåller simuleringar där du själv tar dig fram genom olika kunskapsavsnitt och scenarion. Utbildningen innehåller filmklipp, animationer, bilder och speakerljud – allt för att inlärningsprocessen ska bli så lärorik och intressant som möjligt.

Hur kan e-learning passa dig?

E-learning är både flexibel och kostnadseffektiv. Utbildningen går att genomföra när som helst och var som helst så länge du har tillgång till en dator. Till utbildningen går det också att koppla ett kunskapstest, vilket är ett bra sätt att säkerställa kunskapsnivån vid till exempel nyanställning eller om man bara vill kontrollera och uppdatera sina kunskaper med viss tidsintervall.

Kursens innehåll

 • kunskap om säkerhet
 • ansvar
 • regler
 • förebyggande brandskydd
 • intern brandskyddskontroll
 • utrymningsvägar
 • byggnadstekniskt brandskydd
 • släckutrustning
 • brand- förlopp och att uppmärksamma
 • förebygga brandrisker.

Fördelar med e-learning:

 • Förenklar inlärningen av viktig kunskap på företaget
 • Försäkrar mot okunskap – alla på företaget kan utbildas
 • Spar in på resor, kurskostnader och miljön
 • Minskar supporten
 • Höjer effektiviteten till mycket låg kostnad
 • Ökar kontrollen på personalens kunskapsnivå

Vill ni ha brandövning?

En brandövning är en övning där man simulerar att en brand har brutit ut, och genomför en utrymning. Brand- eller utrymningsövningar ger två viktiga delar av det obligatoriska systematiska brandskyddsarbete, SBA, som alla verksamheter enligt lag skall bedriva. Övningens syfte är att ge de som övar en vana vid vad de ska göra, så att chansen att de agerar rätt när en brand verkligen bryter ut ökar, men kan dessutom röja systemets svaga punkter.

Utrymningsövningar i skolor brukar gå ut på att eleverna under lärarens ledning ska ta sig lugnt och ordnat ut ur byggnaden, återsamlas på en i förväg angiven återsamlingsplats och räknas in, så att ingen blivit kvar i skolbyggnaden.

Grundläggande brandutbildning

Om LSO lagen

Lagen om skydd mot olyckor

Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete. Här beskrivs vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) reglerar bland annat kommunens (räddningstjänstens) uppgifter och vilken myndighet som har ansvaret för räddningsinsatser i olika sammanhang. I lagen hittar man också grunden för kravet på att alla ska jobba systematiskt med brandskyddet. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.

Med webbutbildning brandsäkerhet kan hela personalstyrkan snabbt och enkelt förbättra och komplettera sina brandskyddskunskaper. De anställda kan gå kursen när de vill och då de har möjlighet. Hemma, på jobbet eller på resande fot, 365 dagar om året.